TUNAP GROUP
Zemlja
Jezik
Choose a language

Karijera

TUNAP inspirira svoje kupce i zaposlenike inovativnim razvojem i sustavnim rješenjima baziranim na kemiji. Nudimo međunarodno primamljiva i sigurna radna mjesta. Naša ponuda uključuje integraciju u motiviran i ambiciozan tim kojeg karakerizira ravna hijerarhija, brzo donošenje odluka i dobra radna atmosfera. Nudimo plaću koja je odraz Vašeg osobnog angažmana i uspjeha u srednjoj tvrtki s nadprosječnim rastom. Ukoliko ste zainteresirani za posao u TUNAP-u: Vaša prijava mora sadržavati svu potrebnu dokumentaciju za prijavu i jasan i potpuni opis sadašnjeg položaja. Molimo navedite Vaš zahtjev za plaću i mogući najraniji datum prelaska na novo radno mjesto. Molimo pošaljite Vaš zahtjev u pisanom obliku na:

IPM d.o.o
Kralja Zvonimira b.b.
BiH - 80240 Tomislavgrad

ili ako Vam je draže da nas kontaktirate putem e-pošte na:
infocrtnjvf112uiolweser23@tunaphsdns5676fedhjsa92939jnlpqwnu.ba