TUNAP Automotive
Zemlja
Jezik
Choose a language

TUNAP Disclaimer

Onze onderneming actualiseert en controleert de informatie (foto’s, teksten) op deze website voortdurend. Er kan geen aansprakelijkheid of garantie voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie op deze internetpagina’s overgenomen worden. Hetzelfde geldt voor  alle andere websites waarnaar met een hyperlink verwezen wordt. Onze onderneming is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites die via deze links bereikbaar zijn.

Verder behoudt onze onderneming zich het recht voor, toevoegingen of veranderingen aan de beschikbare informatie voor te nemen zonder voorafgaande aankondiging.

De inhoud en structuur van de websites zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder het gebruik van fotomateriaal, teksten of tekstdelen is de voorafgaande toestemming van onze onderneming nodig. De in deze presentatie genoemde firma- en productnamen, evenals de eventueel gebruikte logo’s zijn in de regel geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende ondernemingen.

Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en de analyse van het websitegebruik door u mogelijk maakt. De door Cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter overgedragen naar en opgeslagen op een server van Google in Amerika. In het geval van activering van IP-anoniemisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractuele staten van de overeenkomst via de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres overgedragen aan een server van Google in Amerika en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten te verzamelen en om verdere services die gerelateerd zijn het website- en internetgebruik te verrichten voor de eigenaar van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres zal niet aan verdere gegevens van Google worden gekoppeld. Door middel van bepaalde browsersoftware kunt u het opslaan van Cookies voorkomen; wij informeren u wel, dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website in zijn geheel kan gebruiken. Verder kunt u de registratie van door Cookies gegenereerde en op uw gebruik van deze website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google net als de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder deze link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren.